תנאי השימוש באתר

אתר האינטרנט s-mart.co.il  (להלן: "האתר") מנוהל ע"י מרכז המומחים לביטוח ופיננסים (להלן: "החברה"). השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים והפועלים מתוכם, מהווה בעצם הסכמה שלך לתנאי השימוש של האתר, ולכן מאוד רצוי לקרוא אותם מראש בתשומת לב רבה. באתר ישנם לא פעם תכנים, שלשימוש בהם יש, מעבר לתנאים הרגילים, עוד תנאים מיוחדים שיפורסמו בנפרד באופן מקוון.

בכל צורות השימוש באתר קיימים תנאים אלה. אם זה באמצעות המחשב, הטלפון הסולרי או האי-פד. אם זה באמצעות האינטרנט, או כל רשת תקשורתית אחרת. התנאים מנוסחים אמנם בלשון זכר, ליתר נוחיות, אך תקפים גם לגבי נשים באותה מידה. במושג 'תוכן' או 'תכנים' מתייחסים בתנאים אלה לכל סוגי המידע : 'מילולי, חזותי, קולי ואור-קולי (Audio-Visual) וכל שילוב שלהם. כמו כן צורת העיצוב של המידע, העיבוד, העריכה, ההפצה ודרך הצגתו. אם זה בצורת תמונה, צילום, איור, תרשים, הדמיה, דגימה (Sample) סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, כל יישום, תסדיר (Format), מאגר נתונים או ממשק, כל תו, סימן, סמל וצלמית (Icon).

תנאי השימוש באתר

מותר לך להשתמש באתר בהתאם לתנאים שיפרטו. אם ברצונך להשתמש באתר בצורה אחרת, עליך לקבל מראש ובכתב את הסכמתו לכך.

*מותר להשתמש באתר רק לצורך מטרות אישיות או פרטיות.

*אסור לך לתת לאחרים להעתיק או להשתמש בתכנים של האתר, כולל אתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים או דפוס, ולכל מטרה מסחרית או לא מסחרית אחרת, שלא לשימוש אישי או פרטי.

*אסור להפעיל כל יישום, תוכנה או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או העתקה של האתר, לצורך יצרת לקט, אוסף או מאגר של אותם התכנים ו/או סרטים.

*אסור להציג תכנים ו/או סרטי וידאו מהאתר בתוך מסגרת כמו גלויה או בכל דרך אפשרית באמצעות תוכנה ו/או מכשיר, שיכולים לשנות את עיצובם או להחסיר מהם תכנים מסחריים בכלל ופרסומות.

*אסור לקשר לאתר כל אתר או פורטל אחר המציג תכנים פורנוגרפיים, פדופילים, גזעניים, הגורמים להפליה פסולה, המנוגדים לחוק או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

*האתר אינו אחראי לכל נזק שיגרם לך בגלל כל קישור של תכנים מאתר אחר, ומכל פרסום בדרך אחרת. אתה האחראי הבלעדי לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך, ומתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך.

*נדרש אישור מראש ובכתב מהאתר ו/או מהחברה אם ברצונך להטמיע סרטוני וידאו בתוך האתר. עלייך לוודא שאין בהם תכנים פורנוגרפיים, תכנים המנוגדים לחוק או מעודדים גזענות או כל הפליה פסולה. כמו כן עליך לוודא שאים בעצם הטמעת הסרטונים הפרה של זכויות יוצרים. האתר רשאי לבטל ו\או לשנות את סרטוני הווידאו או את הקישור אליהם, מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו\או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים אלה.

*באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשים השונים של האתר במקומות המיועדות לכך, כמו בלוגים, פורומים, טוק-בקים וצ'אטים ושירותים אחרים המאפשרים לך לכתוב תכנים משלך. עם זאת אין האתר מתחייב לפרסם את כל הנכתב על ידך. האתר מעודד דיון, חופש דיבור תוך כדי השתתפות של כמה שיותר משתמשים באתר, אך על מנת לשמור על שיח תרבותי וענייני, רשאי האתר לבדוק את התכנים לפני פרסומם וזאת על מנת למנוע פרסום של שקרים, דברי נאצה, איומים, ביטויים גסי-רוח, תכנים בעלי אופי מיני או תכנים בלתי חוקיים בעליל. האחראים הבלעדיים לכל התכנים האלה הם אך ורק המשתמשים באתר שמפרסמים אותם. הם לא מבטאים את דעת האתר, את עמדתו, את דיוקם, אמינותם או את חוקיותם.

מה אסור לפרסם באתר

האחריות על התכנים שאתה מפרסם באתר, היא אך ורק שלך ולכן עליך להקפיד, לא לפרסם באתר את התכנים הבאים:

*תכנים שאתה יודע שהם שקריים, מטעים ו/מסולפים.

*תכנים שפוגעים בזכויות של קניינים אחרים כמו זכויות יוצרים או סמני מסחר.

*תכנים פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני.

*תכנים הנוגעים בקטינים, מזהה אותם ומציין את כתובתם ואת דרכי ההתקשרות איתם.

*כל תוכנה, קוד או יישום שיש בהם וירוס, סוס-טרויאני, ואנדלים, תולעים או כל סוג של יישומים מזיקים אחרים שיכולים לפגוע באתר או בשרת.

*תכנים המזהים אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לכך מראש, תכנים המהווים לשון הרע והפוגעים בפרטיותם או בשמם הטוב של אנשים אחרים, ותכנים טורדניים, מעליבים, עוינים, מאיימים, מיניים או גסי רוח.

*תכנים המעודדים עבירות פליליות או עלולות להוות בסיס לתביעה אזרחית או מסחרית.

*תכנים המעודדים לגזענות או הפליה אסורה על בסיס גזע, דת ומין, מוצא, צבע עור, לאומיות, עיסוק, השקפה פוליטית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, נטייה מינית, אמונה, מעמד חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, אזור מגורים או כל מגדר אחר.

*תכנים בעלי אופי פרסומי או מסחרי, העלולים להטעות ולרמות צרכנים, המנוגדים לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט והעלולים לגרום נזק למשתמשי האתר.

* אם הפרת את אחד או כמה מכללי האתר, הרי שהאתר יהיה רשאי לסרב לפרסם, למחוק או לשנות פרסומים שמסרת, כמו כן יהיה האתר רשאי למנוע ממך פרסום תכנים נוספים, עתידיים באתר. אם בכל זאת החליט האתר לפרסם תוכן שפרסמת, עדיין הוא רשאי לשנות או לקצר את התכנים על פי שיקול דעתו.

את התכנים שתמסור לאתר יקראו הרבה משתמשי אינטרנט ולכן כדאי שתזהר מאוד בכל הקשור למסירת פרטים אישיים שלך כמו כתובת, מקום עבודה ומספר טלפון. כמו כן עליך להיזהר מתגובות לפניות בעקבות השימוש באתר. עליך להיזהר ביצירת קשר דרך האתר, כאילו יצרת קשר שלא בדרך האינטרנט.

האתר מעודד אותך להתייחס ביתר זהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, כולל תכנים שמתפרסמים באתר, שכן האתר אינו אחראי על מהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ולכן גם לא יכול להיות אחראי לתוצאה שתיגרם מהשימוש בהם. תשים לב, שתכנים אלו לעולם לא יכולים להחליף התייעצות עם מומחים אמתיים בתחום כמו עורכי דין, רופאים, ו\או בעלי מקצוע מוסמכים בעניין.

שירותים עם רישום ו\או תשלום

באתר ישנם שירותים או תכנים, שעל מנת להשתמש בהם אתה חייב קודם כל להירשם ובמקרים רבים הוא כרוך בתשלום. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים נחוצים, ולאחר הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. ההוראות המתייחסות לתשלום נמצאים אף הן בהסכם שעליך לאשר מראש. בהרשמה לשירות תצטרך למסור פרטים אישיים כמו פרטי תעודת הזהות, מקום מגורים וטלפון ואם השירות כרוך בתשלום גם את פרטי כרטיס האשראי. אם מסרת פרטים שגויים, אתה צריך לקחת בחשבון, שעלולים למנוע ממך את השימוש בשירות המבוקש או במקרה הצורך לסכל כל קשר אתך. בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, עליך לעדכן את האתר באמצעות שירות הלקוחות. כל הנתונים שמסרת בהרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר אשר לא יעשה כל שימוש בהם אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלו.

בזמן ההרשמה לשירות באתר יבקשו ממך למסור שם משתמש וסיסמא, על מנת שיוכלו לזהות אותך בכל כניסה, לאתר יהיה מותר לקבוע מדי פעם דרכי זיהוי נוספות. רצוי מאוד שתשמור בסוד את שם המשתמש שלך ואת הסיסמא, על מנת שאחרים לא יוכלו להשתמש בהם לרעה ולכן חובה להקפיד ולהחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה.

האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות מסוים, לבטל את רישומך או לחסום את גישתך, לפי שיקול דעתו המוחלט, במקרים הבאים:

*אם מסרת פרטים לא נכונים בזמן ההרשמה, או אם ביצעת דבר מה שגוי הפוגע או שיכול לפגוע באתר ו/או בחברה ו\או במשתמשים בו.

*אם השתמשת בשירותים של האתר ו/או החברה על מנת לבצע מעשים בלתי חוקיים על פי דין, או כדי לאפשר, לעודד, לסייע או להקל על ביצוע מעשה כזה ע"י אחרים.

*אם הפרת אחד מתנאי השימוש של האתר או אחד מתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

*אם השתמשת בשם משתמש ובסיסמא שהם לא שלך.

*אם כרטיס האשראי של נחסם, הוגבל או תם תוקפו, ואם יש לך חוב כספי לאתר או לשירות כלשהו במסגרתו וחלף זמן הפירעון.

קישורים ואינטרנט

האתר מקשר אותך באמצעות 'לינקים' לעמודים שונים ברשת האינטרנט. לינקים אלה מאפשרים לך למצוא תכנים שונים שמתפרסמים. תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי האתר שגם אינו מפקח עליהם. אי לכך האתר אינו אחראי על אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של תכנים אלו. יתכן שאתה לא תסכים עם חלק מהתכנים האלה, תיפגע, תחשוב שהם מרגיזים או מקוממים, שהם לא מוסריים או אף לא נוגדים את החוק. האתר אינו אחראי על התכנים שאליהם מובילים הלינקים ואינו אחראי לתוצאה שתיגרם בגלל השימוש בהם או מההסתמכות עליהם. האתר אינו אחראי על עדכונם של כל הקישורים. הוא רשאי למחוק קישורים ישנים או להוסיף חדשים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדית.

מנוע החיפוש באתר מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ואין האתר אחראי לגבי תוצאות החיפוש. אין תוקף מחייב או אמות מידה אובייקטיביות לתוצאות החיפוש ולכן גם אי אפשר להסתמך עליהן. גם אין חשיבות לסדר שבו מופיעות התוצאות, ואין הסדר מעיד על טיבם של התוצאות, שכן סדר הופעתן יכול להיות בהחלט מושפע משיקולים מסחריים או שיקולים אחרים דומים. תכנים, פרסומות וקישורים באתר משתנים מדיי פעם ולכן ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו תמיד שלמות, מדויקות ו\או עדכניות.

באתר מתפרסמות באופן שוטף כתבות תוכן בעלות אופי פרסומי. המטרה של כתבות אלו היא הצעת שירות או מוצר מסוים ע"י המפרסם ו/או כותב הכתבה. כמו כן, המטרה של כתבות התוכן היא קבלת פרטים מגולשים שמעוניינים במוצר או בשירות עליו פורט בכתבה. זה שיקולך הבלעדי אם ברצונך להשאיר פרטים לקבלת מידע נוסף בכתבות התוכן.

ישנם תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. באתר תמצא תכנים רבים בנושאים כלכליים, משפטיים, רפואיים, אישיים ואחרים. חלקם של התכנים, מקורם באתר עצמו, אך חלקם מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים חיצוניים. על אף שנעשה מאמץ לעבד את התכנים הללו, יתכן שבעת קליטתם ופרסומם יפלו טעויות. על מנת להשתמש בתכנים אלה, כדאי שקודם כול תבדוק ותאמת אותם. לכן כל שימוש שתעשה בתכנים שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.

האתר מכבד את הפרטיות שלך ולכן יש לו מדיניות פרטיות ברורה. מכיוון שמדיניות זו מתעדכנת מדיי פעם כדאי לך לחזור ולקרוא מעת לעת את המדיניות שלנו.

באתר יש תכנים מסחריים כמו פרסומים או מודעות, בטקסט, תמונה ו\או קול ו/או וידאו. הם נמצאים מטעמם של מפרסמים או גולשים או ספקים הרוצים להציע למכירה נכסים או שירותים שונים. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים אלו. הוא לא כותב, לא בודק, לא מוודא ולא עורך את התכנים המתפרסמים. האחריות הבלעדית לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או בהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים עצמם.

הפרסום באתר אינו מהווה עידוד או המלצה מאתנו לרכוש את המוצר ו/או השירות. כל עסקה שתעשה בינך לבין המפרסמים, תסוכם ישירות ביניכם, והאתר לא יהווה כל צד בעסקה זו.

בזמן ההרשמה לאתר ו/או בזמן השארת פרטים לשירות או פרסומת, אתה בעצם מאשר קבלת פרסומות באמצעות Email או SMS. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל פרסומים אלה, עליך להודיע בכתב על סירובך.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני של תכנים המופיעים באתר, או בשירותים המופעלים ע"י האתר, הם של האתר בלבד או של צד שלישי שהרשה לאתר להשתמש בהם. אסור להעתיק, להפיץ, להציג ברבים, להעביר, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל תוכן או חלק ממנו, בכל דרך אפשרית, אלקטרונית, אופטית, הקלטות או בכל אמצעי אחר, מבלי לקבל את ההסכמה בכתב ומראש של האתר.

האתר אינו טוען לבעלות על תכנים שאתה מפרסם באתר בעצמך. אם אתה מוסר תכנים לפרסום באתר, אתה מאשר שאתה בעל הזכויות יוצרים על אותם תכנים ושאי לכך אתה רשאי לפרסמם. אם אינך בעל הזכויות, אתה מאשר בעצם שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות ואי לכך מותר לך למסור אותם לפרסום. עם מסירת התכנים לפרסום, אתה מאשר בעצם לאתר לעשות בהם כרצונו. להעתיק, לשכפל, להפיץ, לעבד, לערוך, לתרגם או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת שהאתר יחפוץ בו, כולל פרסומם באתרים אחרים ברשת, בספרים, עיתונים ובטלוויזיה. אפשר להשתמש בתכנים באתר כפי שהם, ואי אפשר להתאים אותם לצרכיך הפרטיים. אי לכך גם לא תוכל להתלונן על אי-יכולותיהם, מגבלותיהם ואי-התאמתם של התכנים לצרכיך. 

האתר יהיה רשאי לשנות את המבנה שלו ואת עיצובו. כמו כן יהיה האתר ראשי לשנות את זמינותם של שירותים אלה או אחרים ולקחת תשלום עבור השירותים השונים. בנוסף לכך יהיה האתר רשאי להפסיק בכל עת, את השירותים במלואם או מקצתם. האתר יפרסם זמן סביר מראש על כוונתו להפסיק את השירותים כאמור. 

סמכות השיפוט ובוררות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.