עושק ציבורי : "סכומי הכסף המיותרים שהציבור משלם עבור ביטוחים פרטיים – חסרי תקדים",

כפל ביטוחי, אי התאמה לצרכים משתנים, מידע לקוי ושגוי – אלה הרעות החולות שהובילו את משרד האוצר לרפורמות מהותיות בשוק הביטוח. אך הציבור ממשיך לזרוק עשרות אלפי שקלים לפח כל שנה.

מרבית המבוטחים בישראל מחזיקים בתיק ביטוחי הכולל מגוון פוליסות – ביטוח ריסק / חיים, ביטוח בריאות פרטי, פנסיוני, תאונות אישיות, ביטוח משכנתא ועוד.

שוק הביטוח נחשב בעבר פרוץ לחלוטין, "שוק אינדיאני אמיתי" לדברי בכירים בענף, בו הכח כולו היה בידי הגופים המבטחים השונים.
משרד האוצר, באמצעות רשות ההון ביטוח וחסכון, יזם במהלך השנים האחרונות שורת רפורמות מהותיות ומבורכות שמטרתם אחת – הגנה על ציבור המבוטחים וזאת ע"י ייצוב והתמקצעות תחום הביטוח, הוזלה משמעותית ומבוקרת של העלויות החודשיות ושיפור מהותי בכיסויים השונים.

אולם, מחקר מקצועי מעמיק הוביל למסקנות עגומות: על אף השינויים המהותיים, מרבית המבוטחים, כ-82% מתוכם, לא רק שאינם מבוטחים באופן מלא ומותאם אישית גם כעת, אלא גם משלמים סכומים גבוהים בהרבה מהנדרש על כלל התיק הביטוחי.

האשמה גם אם לא נעים לשמוע, היא במידה לא מבוטלת על הציבור עצמו! ובעוד הכסף נזרק לפח, בהשאלה מהפתגם הידוע … "בשוק  הביטוח, עולם כמנהגו נוהג!"


מאין נובע המחדל?

בכדי להסביר את הדברים בבירור, נתייחס לכל מרכיב עיקרי בתיק הביטוחי בנפרד.

ביטוח משכנתא

ברכישת נכס באמצעות משכנתא, כל אחד מאיתנו מחויב גם בביטוח המשכנתא.

ביטוח המשכנתא נחשב תאורטית "לכסף קטן" אל מול עלויות המשכנתא עצמה – כמה מאות שקלים בודדים בחודש אל מול אלפי השקלים אותם משלמים מדי חודש על המשכנתא עצמה. לכן, הנטייה של רובנו היא לפנות לגוף הזמין ביותר ולחתום על הביטוח ללא בדיקה כלל.

אך חשוב להבין :

 • הכיסוי הניתן בביטוח משכנתא הוא זהה בכל הגופים המבטחים. ההבדל היחיד הוא בעלויות, החודשיות והמצטברות
 • מדובר בביטוח לטווח הארוך, לכן, יש לחשבו לאורך כל התקופה

וכאן הבעיה – הפערים המצטברים בין גופים מבטחים שונים הם עצומים, כשלרוב נוטים המבוטחים להתייחס ל"הנחות" לטווח הקצר ולא לעלויות המצטברות לאורך תקופת המשכנתא, זאת בעוד פערי הסכומים המצטברים לאורך חיי תקופת הביטוח בין גופים מבטחים שונים עשויים להגיע עד 50% ומסתכמים בעשרות ואף מאות אלפי שקלים .

ציבור המבוטחים נמנע מעיסוק בכספים "הקטנים" ולכן משהחל לשלם, אינו חוזר לבדוק את העלויות וזו שגיאה ששווה כסף רב.

בביטוח משכנתא, כיסוי זהה בעלות הנמוכה ביותר – זה כל הסיפור.


ביטוח חיים

משרד האוצר העביר במרץ 2019 את רפורמת ביטוחי החיים הגדולה ביותר שידע עולם הביטוח בישראל . במרכז הרפורמה קביעת תעריפי יסוד לפוליסות ומטרתה, חיסול הפערים המשמעותיים בעלויות החודשיות המשולמות ע"י מבוטחים שונים.

מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים בעלויות הביטוח, אך בדיקת מאות אלפי תיקי ביטוח הוכיחה כי 80% מהציבור ממשיך לשלם סכומים חודשיים מופקעים.
פרמיות ביטוח מתייקרות במהלך תקופת הביטוח. סטטוס וגיל, צרכי משפחה משתנים (נישואין וגירושין, ילדים בגירים וכדומה), מצב בריאותי, כל אלה ואחרים משתנים במהלך השנים.  לכל מרכיב עלות בביטוח וכל שינוי משמעותו שינוי כיסוי ועלות.

המשמעויות הן ברורות:

 • חוסר מעקב מול הסוכן, בירור צרכים לקוי והימנעות מבדיקה תקופתית ועדכון שינויים בצרכי המבוטח משמעותם תשלום מיותר של עד מאות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח
 • חשוב לא פחות, בכ-72% מכלל הפוליסות שנבחנו נמצאה אי התאמה בין גובה  הביטוח לצרכי המבוטחים ומשפחתם. מבוטחים רכשו סכומי ביטוח גבוהים או נמוכים משמעותית מצרכיהם הריאליים, בעיקר בשל אי בדיקה  או התעלמות מקצבאות, נכסים, הון עצמי, ו/או תלויים שעברו את הגיל
 • ולבסוף, פרמיות ביטוח מתייקרות במהלך תקופת הביטוח אך שיעור העלייה משתנה מחברה מבטחת אחת לאחרות כך שתשלום חודשי ראשוני נמוך אינו מחייב תשלומים מצטברים נמוכים לאורך תקופת הביטוח

החברות והסוכנים אינם נדרשים חוקית לעדכון הפוליסות. האחריות לבדיקת ועריכת השינויים היא על המבוטח בלבד.

על אף ההמלצה הגורפת לכל מבוטח לבצע בדיקה מקצועית, ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, לבירור ועדכון הצרכים והעלויות בהתאם לשינויים במהלך השנים , מרבית הציבור, נמנע מהבדיקה וממשיך לשלם סכומים מופרזים ללא כל סיבה או תועלת.


ביטוח בריאות פרטי

עוד טרם הרפורמה בביטוחי החיים, העביר משרד האוצר רפורמה נרחבת במערכת הביטוחית הגדולה ביותר, ביטוח הבריאות הפרטי.

הרפורמה התרכזה בייעול שני הליקויים המרכזיים המובילים לעלויות החודשיות המופרזות מחד והכיסויים הלא מספקים מנגד:

 • מניעה מוחלטת של כפל ביטוחי ותשלום כפול עבור מרכיבים ביטוחיים ע"י פירוק חבילות סגורות ופתיחת האפשרות לבדיקה ורכישת כל מרכיב ביטוחי בנפרד
 • הרחבה ושדרוג מהותי של כיסויים קיימים תוך התאמתם לכל מבוטח בנפרד

רפורמת האוצר, הובילה לאפשרות הפחתה ממוצעת של אלפי שקלים בשנה למבוטח וכיסוי ביטוחי גבוה בכ30% מהממוצע טרם הרפורמה. אך, סקר מקיף ובדיקת 75 אלף תיקי ביטוח בריאות פרטי הוכיח בבירורכ-79% מהמבוטחים אינם מודעים לרפורמה, טרם עדכנו ושידרגו את הכיסויים וממשיכים לשלם סכומים מופקעים ולא ריאליים על תיקי ביטוח לא מעודכנים.

חברות הביטוח אינן מחוייבות לעדכן את ציבור המבוטחים בתקנות החדשות, ולכן, שוב, האחריות לבדיקת ההיקפים והעלויות היא על כל מבוטח.

מרבית המבוטחים בישראל מחזיקים בתיק ביטוחי הכולל מגוון פוליסות.
כל עוד המבוטחים ימנעו מבדיקה ועמידה על זכויותיהם, העלויות המופרזות ימשיכו להאמיר ובמקרים לא מועטים יסתכמו בעשרות על מאות אלפי שקלים שנזרקים לשווא ללא כל תועלת ואיכות הכיסויים לא תשתפר. 
בדיקה מקצועית, ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, היא הפתרון הפשוט והממצא למחדל מתמשך ורחב היקף.

התהליך מקיף ומדוייק וכולל:

 • 1 יצירת קשר על ידי מומחה
 • 2 עדכון צרכי המבוטח
 • 3 בניית תיק מעודכן בהתאם לצרכים
 • 4 שיפור התיק והוזלת עלויות
 • 5 אישור הלקוח לסגירה
 • תוצאה - תיק מדוייק במחיר אופטימלי

בדוק מיידית את תיק הביטוח שלך- ללא עלות וללא התחייבות

שלב 1 מתוך 4

25%
 • סמן מתוך הרשימה את הסעיפים המתאימים