חדש: עוסק פטור יוכל לקבל פטור מניכוי מס במקור

חדשות טובות

רשות המיסים הודיעה בספטמבר 2017 שעסקים פטורים ממס יכולים לקבל אישור אוטומטי לפטור מניכוי מס במקור. עסקים מורשים יכולים להפחית את אחוז התשלום בניכוי המס במקור או אפילו לקבל פטור מלא.

עסק פטור ממס, הוא עסק שהמחזור הכללי השנתי שלו, אינו עולה על 98,700 ₪ לשנה. עסק זה יכול היום, לפי ההנחיות החדשות של רשות המיסים, לקבל פטור אוטומטי מניכוי מס במקור. בעבר מי שזכאי היה לניכוי מס במקור, חויב לשלם בחצי השנה הראשונה 5%.

אם העסק עבר מ"פטור" ל"מורשה", רשות המיסים תבחן מחדש את אחוז התשלום של ניכוי מס במקור, בכוונה תחילה להקל על העסק.

ניכוי מס במקור נועד בעצם להבטיח למס הכנסה את תשלום המיסים של עסק, אם יש חשש שאותו עסק לא יעמוד בתשלומים השוטפים של מקדמות המס.
לדוגמא: לקוח שקונה מספק ציוד בשווי 80,000 ₪ +מע"מ, ולספק יש אישור של ניכוי מס במקור של 20%, הלקוח ישלם לספק 64,000 ₪ + מע"מ ו 16,000 ₪ ישירות למס הכנסה עבור הספק.

מי צריך לשלם מס במקור

מעסיק מנכה ישירות לעובדיו במשכורת את המס במקור (סעיף מס הכנסה).
מוסדות ציבוריים
שכר אמנים, שכר סופרים או מרצים, שכר בוחנים ועוד….
דמי שכירות, הגרלות, פרסים, מענקים שונים, ירושה ועוד….

לעסקים חדשים אין בדרך כלל פטור, אך היום אפשר לבקש להפחית את הסכום ההתחלתי שעומד כיום על 15%.

שטרות של 200 שקל חדשים