משרד האוצר: על אף הרפורמות החשובות, הציבור אינו מממש את זכאותו וממשיך לשלם סכומים מופקעים עבור ביטוחים פרטיים.

כפל ביטוחי, תשלומים מיותרים עבור פוליסות לא נחוצות וחוסר ידע ומקצועיות של אנשי מקצוע, אלו הן רק חלק מהרעות החולות שהובילו את משרד האוצר לסדרת רפורמות בתחום הביטוח.

ההוצאה השנייה בגודלה של משקי הבית בישראל היא ביטוח. האזרח הממוצע מחזיק בתיק ביטוח מגוון העשוי לכלול מרכיבים שונים החל מביטוח רכב, ביטוח דירה וביטוח משכנתא, דרך ביטוח חיים, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח סיעודי, תאונות אישיות ומחלות קשות, וכלה בביטוחים פנסיוניים (קרנות גמל והשתלמות, פנסיה וביטוח מנהלים) או ביטוח עסק.

הצורך בביטוח ברור, אך ברורה לא פחות העובדה כי מרביתנו לא מסוגלים לאמוד באופן מוחלט את ההוצאה החודשית המשמעותית כל כך!

מבדיקה אל מול אלפי מבוטחים בישראל נמצא כי 93% שוגים ומעריכים את ההוצאה הביטוחית כנמוכה בעשרות אחוזים מההוצאה החודשית שלהם בפועל.

הבעיה הנוספת היא כי לנו הציבור אין את הידע, ההבנה ולבטח לא את הכלים המקצועיים לוודא כי תשלומי הביטוח אכן תואמים לצרכינו האישיים והמשפחתיים והתוצאות, כך ניכר, מדברות בעד עצמן – בזבוז כספים משווע.


תחושת חוסר השליטה והבקרה אינה משוללת יסוד. תחום הביטוח נתפס ע"י לא מעט מבוטחים כמורכב ולעיתים אפילו מפחיד והכח נותר בידי הגופים המבטחים השונים.

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון של משרד האוצר החליטה על מספר רפורמות חשובות על בסיס מספר כשלים וליקויים מובהקים הדורשים שינוי משמעותי :

  • כפל ביטוחי– תשלום כפול על מרכיבים זהים.
  • בירור צרכים לקוי מתמשך– אי התאמה בין גובה הביטוח לצרכיהם הריאליים של המבוטחים ומשפחתם.
  • חוסר השוואה בלתי תלויה בין מספר מבטחים שונים.
  • חוסר מעקב ועדכון צרכים משתניםהתעלמות משינויי סטטוס ,נישואין וגירושין, ילדים בגירים ותלויים שעברו את הגיל, מצב בריאותי, הפסקת עישון ואחרים בעוד כל שינוי משמעותו שינוי כיסוי ועלות.
  • פוליסות לא רלוונטיותתשלום עבור מרכיבי פוליסות שפשוט אינן רלוונטיות למבוטח.


על אף הרפורמות החשובות כל כך, מחקר מקצועי מעמיק בחן מאות אלפי פוליסות והמסקנות עגומות: על אף השינויים המהותייםמרבית המבוטחים, כ-82% מתוכם, לא רק שאינם מבוטחים באופן מלא ומותאם אישית גם כעת, הם גם משלמים סכומים גבוהים בהרבה מהנדרש על כלל התיק הביטוחי.

הסיבה העיקרית למחדל היא משום שהאחריות לבדיקת תיק הביטוח עדיין מונחת על כתפי המבוטחים וחוסר הידע גורם לחוסר ביטחון לעזוב את הקיים ולבצע בדיקה מקצועית.

ובעוד ההמלצה הגורפת לכל מבוטח הינה לבצע בדיקה מקצועית, ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, לבירור ועדכון הצרכים והעלויות בהתאם לשינויים במהלך השנים, מרבית הציבור, נמנע מהבדיקה וממשיך לשלם סכומים מופרזים ללא כל סיבה או תועלת.

האשמה אמנם היא על אותם גופים, סוכנים ומבטחים שנמנעים מעדכון ובדיקת הפוליסות באופן שוטף אך, היא במידה לא מבוטלת גם על הציבור עצמו.

ההמלצה שלנו :

בדיקה מקצועית, מלאה ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, לאחר וידוא כי הגוף מאושר ע"י משרד האוצר, בעל ניסיון והסמכה בבדיקת תיקי ביטוח והינו מקצועי בכל מגוון תחומי הביטוח הקיימים.

כל עוד המבוטחים ימנעו מבדיקה ועמידה על זכויותיהם, העלויות המופרזות ימשיכו להאמיר ובמקרים לא מועטים יסתכמו בעשרות על מאות אלפי שקלים שנזרקים לשווא ללא כל תועלת ואיכות הכיסויים לא תשתפר.

ההמלצה שלנו :

בדיקה מקצועית, מלאה ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקתתיקי ביטוח, לאחר וידוא כי הגוף מאושר ע"י משרד האוצר, בעל ניסיון והסמכה בבדיקת תיקי ביטוח והינו מקצועי בכל מגוון תחומי הביטוח הקיימים.

בדיקה מקצועית כוללת:
יצירת קשר על ידי מומחה

עדכון צרכי המבוטח

בניית תיק מעודכן בהתאם לצרכים

שיפור התיק והוזלת עלויות

אישור הלקוח לסגירה

כל עוד המבוטחים ימנעו מבדיקה ועמידה על זכויותיהם, העלויות המופרזות ימשיכו להאמיר ובמקרים לא מועטים יסתכמו בעשרות על מאות אלפי שקלים שנזרקים לשווא ללא כל תועלת ואיכות הכיסויים לא תשתפר.

בדוק מיידית את תיק הביטוח שלך - ללא עלות וללא התחייבות

  • סמן מתוך הרשימה את הסעיפים המתאימים