מחדל מתמשך: חרף ניסיונות האוצר, הציבור לא מימש זכאותו וממשיך לשלם סכומים מופקעים עבור ביטוחים פרטיים

כפל ביטוחי, תשלומים מיותרים, פוליסות לא נחוצות, חוסר מקצועיות וחוסר תשומת לב של אנשי מקצוע, אלו הן חלק מהרעות החולות שהובילו את משרד האוצר לשינויים דרמטיים בתחום הביטוח.

ההוצאה השנייה בגודלה של משקי הבית בישראל היא ביטוח. האזרח הממוצע, ללא קשר ליכולותיו הכלכליות מחזיק בתיק ביטוח מגוון העשוי לכלול מרכיבים שונים החל מביטוח חיים, ביטוח בריאות פרטי, סיעוד, תאונות ומחלות קשות, דרך ביטוח רכב, דירה וביטוח משכנתא וכלה בביטוח עסק וביטוחים פנסיוניים.

הצורך בביטוח ברור, אך ברורה לא פחות העובדה כי מרביתנו לא מסוגלים לאמוד באופן מוחלט את ההוצאה החודשית המשמעותית כל כך!
מבחן פשוט: רשמו על דף את ההוצאה המשוערת שלכם עבור ביטוח ואז נסו לוודא במדויק את ההוצאה החודשית האמיתית שלכם.
מבדיקה אל מול אלפי מבוטחים בישראל נמצא כי 93% שוגים ומעריכים את ההוצאה הביטוחית כנמוכה בעשרות אחוזים מההוצאה החודשית בפועל.

הבעייה הנוספת היא כי לנו, הציבור, אין את הידע, ההבנה ולבטח לא את הכלים המקצועיים לוודא כי תשלומי הביטוח אכן תואמים את צרכי המבוטחים ומשפחותיהם. התוצאות, כך ניכר, מדברות בעד עצמן – בזבוז משווע של כספי המבוטחים. 


תחושת חוסר השליטה והבקרה אינה משוללת יסוד. תחום הביטוח נחשב מורכב ולעתים אף פרוץ , בו הכח נותר בידי הגופים המבטחים השונים.

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון של משרד האוצר בחנה באופן מעמיק ומתמשך את ענף הביטוח על חוזקותיו ומגרעותיו ומצאה מספר כשלים וליקויים מובהקים:

 • כפל ביטוחי קיים כאשר למבוטח יש כמה כיסויים ביטוחיים עבור מקרה ביטוח אחד. עבור כל כיסוי, משלם המבוטח סכום חודשי קבוע אך במידה ויגיע הרגע להגשת תביעה, יוכל המבוטח להגיש רק תביעה אחת בגין אותו מקרה.
 • כיסויים מיותרים נוצרים בשל רכישת פוליסות שלא לצורך או שבמהלך השנים הופכות ללא רלוונטיות למבוטח.
 • בירור צרכים לקוי  נובע מחוסר מקצועיות של גורמים כאלה ואחרים ו/או חוסר סבלנות מצד המבוטח לתהליך בירור הצרכים הקריטי כל כך. כדוגמת התעלמות מקצבאות, נכסים, צרכי יורשים ועתידם הכלכלי, תכנון מקצועי לגיל הפרישה, חקירת ההיסטוריה הרפואית האישית, המשפחתית ועוד.
 • חוסר מעקב ועדכון צרכים משתנים נובע מתקשורת לקוייה או שאינה קיימת כלל בין המבוטח למבטח או מי מטעמו, כך ששינויי סטטוס, נישואין וגירושין, ילדים בגירים, מצב בריאותי, הפסקת עישון ואחרים אינם נבדקים באופן שוטף ונוצר מצב של תשלומים חודשיים מופרזים.
 • ניגוד אינטרסים – העדפת גופים מבטחים מסויימים על פני אחרים מסיבות שאינן מקצועיות גרידא. 


הכשלים הובילו את רשות שוק ההון ביטוח וחסכון להעברת שורת רפורמות מהפכניות ומבורכות שמטרתן הגנה על ציבור המבוטחים, הוזלה דרמטית של העלויות החודשיות ושיפור הכיסויים הביטוחיים השונים.

עיקרי התועלות:

 • פירוק החבילות הסגורות בביטוחי הבריאות הפרטיים מאפשרים כעת לרכוש כל מרכיב ביטוחי בנפרד דבר המונע כפל ביטוחי וכיסויים מיותרים ומוזיל משמעותית את העלויות החודשיות.
 • עדכון אוטומטי אחת לשנתיים של הביטוחים הרפואיים כך שהתקדמות המושגת בתחום הרפואי תכלל בכיסויים.
 • הוזלה משמעותית של תעריפי ביטוח החיים תוך התאמה לעלייה בתוחלת החיים.
 • יצירת שוק תחרותי המאפשר הוזלת עלויות ללא תלות במבטח כזה או אחר.
 • יצירת חוזר הצירוף הכולל בין השאר דרישה למעקב שוטף בין המבטח למבוטח והתאמת הכיסויים אחת לתקופה על מנת להגן על המבוטח והאינטרסים האישיים שלו.

אולם, על אף התועלות הרבות, מרבית המבוטחים, כ-82% מתוכם, עדיין אינם מבוטחים בהתאם לרפורמות ולכן ממשיכים לשלם סכומים גבוהים בהרבה מהנדרש על כלל התיק הביטוחי. המחדל נובע בעיקרו מכך שהאחריות לבדיקת תיק הביטוח עדיין מונחת על כתפי המבוטחים.

בעוד תחום הביטוח נותר מורכב כשהיה, חוסר הידע וההבנה של הציבור מובילים לחוסר בטחון, מצב המונע ממרבית המבוטחים להינות מפירות הרפורמות.
האפשרויות העומדות לרשותם הן:
האפשרות הראשונה, בדיקה עצמית של תיק הביטוח על כל מרכיביו ע"י פנייה עצמאית לכל גוף מבטח, איתור ואיסוף הנתונים, השוואה ומיקוח אל מול הגופים המבטחים ובנייה מחדש של התיק.
האפשרות השנייה, בדיקה באמצעות מומחים בניתוח תיקי ביטוח המוסמכים ע"י משרד האוצר שעורכים באופן מקיף, מהימן ומקצועי את האיתור ואיסוף הנתונים, בירור הצרכים וההשוואות ובניית התיק באופן המקיף, המומלץ והזול ביותר.

התהליך מקיף ומדוייק וכולל:

 • 1 יצירת קשר על ידי מומחה
 • 2 עדכון צרכי המבוטח
 • 3 בניית תיק מעודכן בהתאם לצרכים
 • 4 שיפור התיק והוזלת עלויות
 • 5 אישור הלקוח לסגירה
 • תוצאה - תיק מדוייק במחיר אופטימלי

בדוק מיידית את תיק הביטוח שלך- ללא עלות וללא התחייבות

שלב 1 מתוך 4

25%
 • סמן מתוך הרשימה את הסעיפים המתאימים