הרפורמה בביטוח החיים הוזילה לציבור מילארדי שקלים, מרבית הציבור אינו מודע וממשיך לשלם הרבה מעבר לנדרש!

משרד האוצר העביר במרץ 2019 את הרפורמה הגדולה ביותר שידע עולם הביטוח בישראל, מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים בעלות פוליסות ביטוח החיים. אך 80% מהציבור לא עודכנו וממשיכים לשלם סכומים חודשיים מופקעים.
הרפורמה קבעה לראשונה תעריפי ייסוד לפוליסות במטרה למנוע פערים משמעותיים בעלויות החודשיות המשולמות ע"י מבוטחים שונים, פערים הנובעים בעיקר מאופי קשר המבוטח עם הסוכן ו/או הסוכן עם חברות הביטוח.
בדיקה מקצועית על ידי גורם מוסמך ועדכון מדויק של תיק הביטוח הם הבסיס ההכרחי להבטחת ההוזלה החודשית.


בדיקה מעמיקה של מעל 75,000 תיקי ביטוח חיים הוכיחה: על אף הרפורמה המשמעותית שהוביל משרד האוצר, מרבית המבוטחים ממשיכים לשלם סכומים חודשיים מופרזים על פוליסת ביטוח החיים וזאת בעיקר עקב בירור צרכים לקוי, בחירת מסלולים שגויים ע"י סוכני ביטוח ומניעה מעדכון הפוליסות במהלך השנים.

הצורך בביטוח חיים ברור. פרמיות של מאות מיליוני שקלים בשנה נגבים עבור הכיסוי ההכרחי, אך מרבית הציבור אינו בקיא במהות הכיסוי ובטח שלא בפרטים הקטנים ובכך משלם עשרות אחוזים יותר מהמחיר אותו באמת צריך לשלם.
בין אם מדובר בפוליסת ביטוח חיים הנרכשת באופן פרטי, דרך מקום העבודה או כמרכיב בתכנית החיסכון, בדיקה יסודית ומקצועית הכוללת התאמת מסלול אישי על ידי בירור צרכים מדויק, מובילה להוזלה חודשית משמעותית ולחסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח.


פרמיות ביטוח מתייקרות במהלך תקופת הביטוח, בהתאם לגיל, סטטוס ומצב בריאותי משתנה לדוגמה.
שיעור העלייה משתנה מחברה לחברה והמשמעות המעשית היא כי תשלום חודשי ראשוני נמוך אינו מהווה כל אסמכתא לתשלומים מצטברים נמוכים לאורך תקופת הביטוח. לכן בבדיקה מקצועית נבדק התשלום המצטבר לאורך השנים לא רק בשנים הראשונות, וכך ניתן לחסוך סכומי כסף ניכרים.

טבלת השוואת הפרמייה החודשית הראשונית והמצטברת בין מספר חברות ביטוח מובילות בשוק:

חברה אחת מציעה תשלום חודשי נמוך יותר באופן קיצוני בשנה הראשונה אך גבוה מאוד לארוך תקופת הביטוח כולה .חברה שנייה מציעה עבור אותו כיסוי במדויק, מחיר התחלתי מעט גבוה יותר בשנה הראשונה אך לאורך תקופת הביטוח כולה, עלות נמוכה משמעותית מהחברה הראשונה וחיסכון של יותר מ-200,000 שקלים לאורך כל תקופת הביטוח!
באחריות המבוטח לוודא תקופתית כי נערכת בדיקה השוואתית של הפרמיות הראשוניות והמצטברות לתקופת הביטוח כולה.


מ 75,000 תיקי ביטוח נמצא כי מעל 63,000 מבוטחים מחזיקים בפוליסות שאינן תואמות את צרכי המבוטח המשתנים.
ילדים בגירים, גירושין ונישואין, מצב בריאותי, הפסקת עישון, כל אלה ומרכיבים נוספים הינם בעלי משמעות קריטית לעלות הביטוח וכשל תקשורת אל מול הסוכן, אי-בדיקה מסודרת ומעמיקה על ידו או התעלמות משינויים משמעותם תשלום מיותר של עשרות עד מאות אלפי שקלים לאורך חיי תקופת הביטוח.
כ-72% מכלל הפוליסות שאינן תקינות, כוללות בתוכן פרמטרים אשר מעידים על בירור צרכים לקוי וחוסר התאמת הביטוח למצב המשפחתי. אותם מבוטחים רכשו סכומי ביטוח גבוהים או נמוכים משמעותית מהצורך הריאלי שלהם ושל בני משפחתם, בעיקר בשל אי בדיקה מדויקת והתעלמות מקצבאות, נכסים, הון עצמי, ו/או תלויים שעברו את הגיל (לרוב ילדים שעברו את גיל 25-21) כך שסכום הביטוח אינו משקף את צרכי המבוטח ואינו מעודכן עקב שינויים במהלך החיים.


בעוד החברות והסוכנים אינם נדרשים על פי חוק לעדכון הפוליסות, המבוטח האחראי נדרש לבצע בדיקה תיק ביטוח תקופתית מקצועית בלתי תלויה לווידוא לא רק את התאמת הביטוח אלא גם לבירור ועדכון הצרכים והעלויות.
רכישת ביטוח חיים היא החלטה אחראית וכבדת משקל לבעלי משפחה. ניהול תיק הביטוח ע"י סוכנות מקצועית, אמינה ואיכותית המתמחה בבדיקת תיקי ביטוח מהווה את ההבטחה מחד לשמירה על בני המשפחה בעת הצורך וערבות לכך שהעלויות הלא מבוטלות יהיו ברורות וסבירות.
מומלץ לכל מבוטח לוודא עריכת בדיקה השוואתית בלתי תלויה של הפרמיות הראשוניות והמצטברות לתקופת הביטוח כולה ולבצע בדיקה תקופתית מקצועית, ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, לבירור ועדכון הצרכים והעלויות בהתאם לשינויים במהלך השנים.

התהליך מקיף ומדוייק וכולל:

  • 1 יצירת קשר על ידי מומחה
  • 2 עדכון צרכי המבוטח
  • 3 בניית תיק מעודכן בהתאם לצרכים
  • 4 שיפור התיק והוזלת עלויות
  • 5 אישור הלקוח לסגירה
  • תוצאה - תיק מדוייק במחיר אופטימלי

בדוק מיידית את ביטוח החיים שלך - ללא עלות וללא התחייבות

שלב 1 מתוך 4

25%
  • סמן מתוך הרשימה את הסעיפים המתאימים