רפורמת ביטוח החיים כבר בתוקף, אך רוב המבוטחים עדיין משלמים הרבה מעבר לנדרש!

אישור וחותמת האוצר לרפורמה מאפשרים לראשונה הוזלה מידית של עשרות אחוזים בעלות פוליסות ביטוחי החיים. אך 84% מהמבוטחים לא עודכנו וממשיכים לשלם סכומים חודשיים מופקעים.

בדיקה מקצועית ע"י גורם מוסמך ועדכון מדויק של תיק הביטוח הם הבסיס ההכרחי להבטחת ההוזלה החודשית.

 

הרפורמה בהובלת משרד האוצר, שנכנסה לתוקף במרץ 2019 קבעה לראשונה תעריפי ייסוד לפוליסות במטרה למנוע פערים משמעותיים בעלויות החודשיות המשולמות ע"י מבוטחים שונים, פערים הנובעים בעיקר באופי קשר המבוטח עם הסוכן ו/או הסוכן עם חברות הביטוח.

בדיקה מעמיקה של מעל 75,000 תיקי ביטוח חיים הוכיחה: על אף הרפורמה המשמעותית שהוביל משרד האוצר, מרבית המבוטחים ממשיכים לשלם סכומים חודשיים מופרזים על פוליסת ביטוח החיים וזאת בעיקר עקב בירור צרכים לקוי, בחירת מסלולים שגויים ע"י סוכני ביטוח ומניעה מעדכון הפוליסות במהלך השנים.

מרבית ציבור המבוטחים לא עודכן ואינו מודע לרפורמת ביטוח החיים והרוב הגדול ממשיכים להוציא סכומים מופקעים בכל חודש.

הצורך בביטוח חיים ברור. חברות הביטוח גובות פרמיות של מאות מיליוני שקלים בשנה עבור הכיסוי ההכרחי, אך מרבית הציבור אינו מבין את מהות הכיסוי ובטח שלא את הפרטים הקטנים ובכך משלם עשרות אחוזים יותר מהמחיר אותו באמת צריך לשלם.

בן אם מדובר בפוליסת ביטוח חיים הנרכשת באופן פרטי,  דרך מקום העבודה או כמרכיב בתכנית החיסכון, בדיקה יסודית ע"י גוף המתמחה בבדיקת תיקי ביטוח, מובילה, בעיקר היום, מאז רפורמת האוצר, לאפשרות הוזלה חודשית משמעותית ולחסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח.

בנייה מקצועית ועדכון מדויק של תיק ביטוח החיים הינם היסודות לכיסוי מדויק של המבוטחים, כאשר בחירת מסלול ביטוחי אישי מותאם ובירור ועדכון צרכים מדויק הם הבסיס לתשלומים הוגנים שאינם מופרזים.

 
 
 

הרפורמה בהובלת משרד האוצר, שנכנסה לתוקף במרץ 2019 קבעה לראשונה תעריפי ייסוד לפוליסות במטרה למנוע פערים משמעותיים בעלויות החודשיות המשולמות ע"י מבוטחים שונים, פערים הנובעים בעיקר באופי קשר המבוטח עם הסוכן ו/או הסוכן עם חברות הביטוח.

בדיקה מעמיקה של מעל 75,000 תיקי ביטוח חיים הוכיחה: על אף הרפורמה המשמעותית שהוביל משרד האוצר, מרבית המבוטחים ממשיכים לשלם סכומים חודשיים מופרזים על פוליסת ביטוח החיים וזאת בעיקר עקב בירור צרכים לקוי, בחירת מסלולים שגויים ע"י סוכני ביטוח ומניעה מעדכון הפוליסות במהלך השנים.

מרבית ציבור המבוטחים לא עודכן ואינו מודע לרפורמת ביטוח החיים והרוב הגדול ממשיכים להוציא סכומים מופקעים בכל חודש.

הצורך בביטוח חיים ברור. חברות הביטוח גובות פרמיות של מאות מיליוני שקלים בשנה עבור הכיסוי ההכרחי, אך מרבית הציבור אינו מבין את מהות הכיסוי ובטח שלא את הפרטים הקטנים ובכך משלם עשרות אחוזים יותר מהמחיר אותו באמת צריך לשלם.

בין אם מדובר בפוליסת ביטוח חיים הנרכשת באופן פרטי,  דרך מקום העבודה או כמרכיב בתכנית החיסכון, בדיקה יסודית ע"י גוף המתמחה בבדיקת תיקי ביטוח, מובילה, בעיקר היום, מאז רפורמת האוצר, לאפשרות הוזלה חודשית משמעותית ולחסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח.

בנייה מקצועית ועדכון מדויק של תיק ביטוח החיים הינם היסודות לכיסוי מדויק של המבוטחים, כאשר בחירת מסלול ביטוחי אישי מותאם ובירור ועדכון צרכים מדויק הם הבסיס לתשלומים הוגנים שאינם מופרזים.

מבדיקות עומק שנערכו עולה כי שני כשלים רווחים עיקריים פוגעים באופן ישיר בציבור המבוטחים ובתשלום החודשי המצטבר אותו הם משלמים:

 • בחירת מסלול שגוי
 • תהליך בירור ועדכון צרכים לקוי

בחירת מסלול שגוי

מספר מועט של סוכנויות ביטוח עובדים באופן שוטף עם כלל חברות הביטוח ומעטים אף יותר גדולים ומנוסים מספיק להשיג בכולן את התנאים והמחירים הטובים ביותר לאורך זמן.

אפשרות הפעילות עם כלל חברות הביטוח תלויה ביציבות הסוכנות בעוד מחיר כל פוליסה שנמכרת לסוכן נקבעת על פי גודל הסוכנות, הניסיון המצטבר ויכולת בניית פורטפוליו לקוחות גדול לאורך זמן.

סוכנים, מתוך נוחות או חוסר גמישות תפעולית בונים עבור לקוחותיהם תיק ביטוחי מותאם לחברות הביטוח עמם הם עובדים, בעוד המבוטח עצמו עשוי היה לקבל את התיק הביטוחי המעודכן והזול ביותר באם יכול היה לברור מכלל חברות הביטוח הפעילות במשק.

בנוסף, פרמיות ביטוח מתייקרות במהלך תקופת הביטוח, בהתאם לגיל, סטטוס ומצב בריאותי משתנה לדוגמה. שיעור העלייה משתנה מחברה לחברה והמשמעות המעשית היא כי תשלום חודשי ראשוני נמוך אינו מהווה כל אסמכתא לתשלומים מצטברים נמוכים לאורך תקופת הביטוח.

טבלת השוואת הפרמייה החודשית הראשונית והמצטברת בין מספר חברות ביטוח מובילות בשוק:

חברה א' מציעה מחיר של 87 שקלים לחודש בשנה הראשונה ו-684,468 לכל התקופה, חברה ב' מציעה תכנית זהה לחלוטין אך במחיר גבוה יותר של 99 שקלים לחודש בשנה הראשונה ו- 340,264 ₪ לכל התקופה – חיסכון של יותר מ-200,000!!! ההנחה המוצעת, בין אם לאורך חיי הפוליסה או רק לשנותיה הראשונות היא במרבית המקרים הבסיס המהותי לפער המצטבר בין הפוליסות השונות.

חובתו של כל מבוטח לוודא שהסוכן המבטח עובד באופן ישיר ומתמשך עם כל חברות הביטוח וכן כי נערכת בדיקה השוואתית של הפרמיות הראשוניות והמצטברות לתקופת הביטוח כולה.

תהליך בירור ועדכון צרכים לקוי

מבדיקה מדוקדקת של 75,000 תיקי ביטוח נמצא כי מעל 63,000 מבוטחים מחזיקים בפוליסות שאינן תואמות את צרכי המבוטח המשתנים.

סטטוס, מצב משפחתי, מצב בריאותי וצרכי משפחה משתנים ללא הרף במהלך השנים. כל אחד מאלו, מהווים מרכיב בביטוח החיים וכל שינוי משמעותו שינוי כיסוי ועלות משתנה.

הפסקת עישון, ילדים בגירים, גירושין ונישואין, כל אלה ואחרים הינם בעלי משמעות קריטית לעלות הביטוח וכשל תקשורת אל מול הסוכן, אי-בדיקה מסודרת ומעמיקה על ידו או התעלמות משינויים משמעותם תשלום מיותר של עשרות עד מאות אלפי שקלים לאורך חיי תקופת הביטוח.

החלק הארי, כ-72% מכלל הפוליסות שאינן תקינות, כולל בתוכו פרמטרים אשר מעידים על בירור צרכים לקוי וכשל בסיסי בקשר בין המבוטח לסוכן או חברת הביטוח.

72% מהמבוטחים רכשו סכומי ביטוח גבוהים או נמוכים משמעותית מהצורך הריאלי שלהם,  ושל בני משפחתם, בעיקר בשל אי בדיקה מדויקת והתעלמות מקצבאות, נכסים, הון עצמי, ו/או תלויים שעברו את הגיל (לרוב ילדים שעברו את גיל 25-21) כך שסכום הביטוח אינו משקף את צרכי המבוטח ואינו מעודכן עקב שינויים במהלך החיים.

בעוד החברות והסוכנים אינם נדרשים על פי חוק לעדכון הפוליסות, המבוטח האחראי נדרש לבצע בדיקה תיק ביטוח תקופתית מקצועית בלתי תלויה לווידוא לא רק את התאמת הביטוח אלא גם לבירור ועדכון הצרכים והעלויות.

רכישת ביטוח חיים היא החלטה אחראית וכבדת משקל לבעלי משפחה. ניהול תיק הביטוח ע"י סוכנות מקצועית, אמינה ואיכותית המתמחה בבדיקת תיקי ביטוח מהווה את ההבטחה מחד לשמירה על בני המשפחה בעת הצורך וערבות לכך שהעלויות הלא מבוטלות יהיו ברורות וסבירות.


מומלץ לכל מבוטח לוודא עריכת בדיקה השוואתית של הפרמיות הראשוניות והמצטברות לתקופת הביטוח כולה ולבצע בדיקה תקופתית מקצועית, ע"י גורם מוסמך ובקיא בבדיקת תיקי ביטוח, לבירור ועדכון הצרכים והעלויות בהתאם לשינויים במהלך השנים.

התהליך מקיף ומדוייק וכולל:

 • 1 יצירת קשר על ידי מומחה
 • 2 עדכון צרכי המבוטח
 • 3 בניית תיק מעודכן בהתאם לצרכים
 • 4 שיפור התיק והוזלת עלויות
 • 5 אישור הלקוח לסגירה
 • סיום תהליך - חסכון מיידי

בדוק את תיק הביטוח ללא עלות וללא התחייבות

שלב 1 מתוך 6

16%
 • סמן מתוך הרשימה את הסעיפים המתאימים
למידע נוסף אודות ביטוחי חיים לחץ כאן
 • ביטוח חיים נקרא גם "ביטוח ריסק", זהו כיסוי המעניק פיצוי כספי ליורשים הכתובים בפוליסה לאחר פטירתו של המבוטח ששמו נקוב בפוליסה.
 • ביטוח חיים מסתיים באופן אוטומטי בגיל נקוב בפוליסה, כלומר אין מדובר בכיסוי "לכל החיים", מדובר בתקופת סיכון בלבד.
 •  הפרמיה, התשלום החודשי עבור ביטוח שכזה עולה בכל שנה בהתאם לעליית הגיל ועל כן, בגילאים מבוגרים הפרמיה מגיעה לאלפי שקלים לחודש.
 •  תעריף ביטוח חיים נקבע על פי הפרמטרים של גיל, עישון והסכום אותו מעוניין המבוטח להבטיח לשאריו וכן תוספות דוגמת מצב רפואי או מקצוע\תחביב מסוכן.
 •  רפורמת ביטוחי החיים הובילה לראשונה לקביעת תעריפי יסוד ברורים ומוזלים לפוליסות השונות, תעריפים ראשוניים נמוכים בממוצע בכ-40% טרם הרפורמה ובכך מונעת עלויות ביטוח מופרזות כמו גם יצירת פערי עלויות מוגזמים בין מבוטחים שונים המושתתים בעיקר על אופי קשר המבוטח עם הסוכן.

תהליך מקצועי נדרש:

 •  בירור צרכים מקיף
  וידוא מוקפד של הצרכים האישיים ובעיקרו כי הסכום אותו רכש המבוטח מתאים לו ולמשפחתו וכזה שיהווה תחליף ראוי להכנסה אותה איבדה המשפחה יחד עם אובדן יקירם.
  – בדיקת הכנסת בני המשפחה באופן פרטני
  – מספר הילדים וגילם וכן תלויים נוספים הנתמכים כלכלית
  – מגבלות רפואיות ותלויים נוספים הנתמכים כלכלית
  – הלוואות קיימות, לימודים ותוכניות עתידיות
  – הוצאות שוטפות קיימות ועתידיות
  – הכנסות קבועות אחרות כמו הון עצמי קיים, נכסים מניבים ועוד.
 • חישוב משך חיי התכנית ותקופת הסיכון שהוגדרה. חשיבות עיקרית יש למקד בעצירת תוכנית הביטוח בזמן מוגדר ונכון למניעת התייקרות מוגזמת ופוליסה שאינה רלוונטית.
 •  השוואה בין כל חברות הביטוח
  חשוב לוודא שאכן בוצעה בדיקה מול כל חברות הביטוח, ושקיימים נתונים מלאים על גובה התשלומים לאורך כל תקופת הביטוח
 •  עדכון תקופתי של תיק הביטוח למניעת תשלום שאינו הולם את צרכי המבוטח והמשפחה המשתנים