הרפורמה החדשה בביטוחי אובדן כושר עבודה של משרד האוצר חוסכת לך אלפי שקלים בשנה

פוליסת אובדן כושר עבודה החדשה (2017) משנה את כללי המשחק בענף הביטוח.

לאחרונה השיקו חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל מוצר חדש, העומד בדרישות הרגולציה של רשות שוק ההון ואשר נכנסו לתוקף החל מהראשון באוגוסט 2017.

ההנחיות החדשות שקבעה הרשות הן הוזלה משמעותית בגובה הפרמיה ושיפור לאין ערוך בתנאי הפוליסה לטובת אזרחי המדינה המבוטחים בביטוח פרטי.

בעקבות ההנחיות החדשות, ביקשו חברות הביטוח לייקר בכ-30% את הפרמיות לפוליסה החדשה בטענה כי המוצר יקר באופן משמעותי ובכך מייקר את עלויות חברות הביטוח. אולם, התעריפים היקרים נדחו בידי הרשות שדרשה מהחברות למיתונם. לאחר דין ודברים בחצי השנה האחרונה, החלו כעת חברות הביטוח לשווק את מוצריהם החדשים ולכם מגיע להיות חלק מהשינוי המבורך.

[checknow1] 

הכירו את הרפורמה בביטוחי אובדן כושר עבודה (2017) – "מעבר לחיסכון כספי תנאי הפוליסה טובים משמעותית"

בסוף 2017 – הרפורמה בפוליסות הפיצוי בקרות מקרה אובדן כושר העבודה נכנסה לתוקפה. רפורמה זו נועדה מעבר לעניין המשמעות של הפחתת תעריפי הביטוח, ליצור אחידות בין הפוליסות הנמכרות בחברות השונות כדי לייצר כמה שפחות מצבים חריגים, בהם לא יוכלו המבוטחים לתבוע את הפיצוי החודשי המגיע להם, בעת קרות מקרה הביטוח.

התוצאה, שינוי באחוז תשלום התביעות לטובת הציבור (אובדן כושר העבודה הקודם היה שנוי במחלוקת ולכן רוב התביעות מסתיימות רק בבתי המשפט, דבר הפוגע בזכויות המבוטחים!)

פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה – עקב חוסר האחידות והבהירות בין סוגי הפוליסות שהיו נהוגות עד עתה, כל פוליסה בכל חברה תכלול תכנית בסיסית לקרות מקרה ביטוח, בו יהיה זכאי בעל הפוליסה לפיצוי של עד 75% משכרו החודשי.

התכנית החדשה בכל חברה היא זהה, דבר שיקל מאוד על המבוטחים להשוות ולקבל את ההצעות הטובות ביותר מהחברות השונות, הן בצד המחיר והן בצד השירות וכך גם בטיפול חלילה בעת תביעות עתידיות.

הגדרות בהירות בפוליסה – ההגדרות החדשות משפרות את סיכויי המבוטחים לקבל פיצוי בעת קרות מקרה ביטוח, לעומת ההגדרות והנוסחים הבעייתיים שהיו נהוגים בפוליסות אובדן כושר העבודה הישנות והיווה מקור משמעותי לחברות הביטוח להתחמק מתשלום תביעות אלו ובמקרים רבים שלא בצדק!

עצה שלנו : בדקו את תיק הביטוח שלכם ע"י מומחה בתחום באופן מידי

בעקבות הרפורמות הוזלו משמעותית תעריפי הביטוחים ותנאי הפוליסות השתפרו פלאים. פנו עוד היום לאנשי מקצוע מוערכים לעריכת בדיקה יסודית של תיק הביטוח. מטרת התהליך לוודא כי המחיר שאתם משלמים הוגן, שהגדרות הפוליסות הקיימות אכן מותאמות לרפורמות החדשות, לבדוק האם יש לכם כפל ביטוחי או להבדיל האם הכיסוי הביטוחי שלכם הוא המתאים ביותר עבורכם הן מבחינת היקפו והן מבחינת טיבו, דבר שעלול להעמידכם במצב מסוכן.

סביר להניח שבתום התהליך גם תחסכו לעצמכם לא מעט כסף וגם תשפרו את טיב הכיסוי הביטוחי שלכם.

[checknow2]